سامانه کنترل و مانیتورینگ یکپارچه آزما

بررسی دمای اتاق سرور

در این نرم افزار دمای اتاق رک سرور بررسی می گردد که با بالا رفتن مقدار دمای محیط یا سرور اقداماتی از قبیل وارد کردن کولر یا کولرهای رزرو، بسته شدن درب در صورت باز بودن آن، باز نمودن دریچه های هوای تازه و غیره سعی در برطرف شدن خطرات احتمالی می نماید. قابل ذکر است در بدترین سطح اخطار MAJOR ALARM به ناچار فرآیند شبکه ای و رایانه ای سایت متوقف شده که در این حالت فرض بر آن است که کل تجهیزات شبکه ای و رایانه ای خاموش می گردد و خطا در نرم افزار پدیدار شده و یک پیام به کاربر مبنی بر افزایش دما ارسال می گردد.

بررسی گاز شهری در اتاق سرور

توسط این امکان اگر گاز شهری در داخل اتاق سرور نشت کرده باشد سیستم جهت جلوگیری از جرقه، برق اتاق سرور را قطع نموده و آلارم مربوطه در نرم افزار ظاهر گردیده و یک پیام به کاربر مبنی بر نشت گاز شهری ارسال می گردد.

کنترل و مانیتورینگ رطوبت

در این نرم افزار رطوبت اتاق رک سرور بررسی می گردد که با بالا رفتن مقدار رطوبت محیطی اقداماتی از قبیل وارد کردن کولر یا کولرهای رزرو سعی در برطرف شدن خطرات احتمالی می نماید. قابل ذکر است در بدترین سطح اخطار MAJOR ALARM به ناچار فرآیند شبکه ای و رایانه ای سایت متوقف شده که در این حالت فرض بر آن است که کل تجهیزات شبکه ای و رایانه ای خاموش می گردد و یک خطا در نرم افزار پدیدار شده و یک پیام به کاربر مبنی بر افزایش رطوبت ارسال می گردد.

بررسی دود و آتش سوزی در اتاق سرور

توسط این امکان اگر دود یا آتش در داخل اتاق سرور رخ دهد سیستم خروجی اطفاء حریق را فعال نموده و سیستم برای امنیت سرور به حالت از پیش تعیین شده می رود و آلارم مربوطه در نرم افزار ظاهر گردیده و یک پیام به کاربر مبنی بر آتش سوزی ارسال می شود. قابل ذکر است این سیستم قابلیت اتصال به سیستم های اطفاء حریق روز دنیا را دارا می باشد.

بررسی ولتاژ و نوسانات برق

در این نرم افزار، ولتاژ و آمپراژ اتاق رک سرور بررسی می گردد که با بالا و یا پایین آمدن مقدار ولتاژ، آمپراژ سیستم به حالت از پیش تعیین شده میرود و آلارم مربوطه در نرم افزار ظاهر گردیده و یک پیام به کاربر ارسال می شود. قابل ذکر است در بدترین سطح اخطار MAJOR ALARM به ناچار فرآیند شبکه ای و رایانه ای سایت متوقف شده که در این حالت فرض بر آن است که کل تجهیزات شبکه ای و رایانه ای خاموش می گردد. اگر برق سیستم دارای نوسان باشد برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به سرور سیستم به حالت از پیش تعیین شده میرود و آلارم مربوطه در نرم افزار ظاهر گردیده و یک پیام به کاربر مبنی بر نوسان برق ارسال می گردد.

بررسی نشتی آب در اتاق سرور

توسط این امکان اگر آب در داخل اتاق سرور نشت کرده باشد سیستم جهت جلوگیری از اتصالی، برق اتاق سرور را قطع نموده و آلارم مربوطه در نرم افزار ظاهر میشود. یک پیام به کاربر مبنی بر نشت آب ارسال می گردد.

ثبت دما و رطوبت به صورت گراف

در نرم افزار بخشی برای رسم منحنی دما و رطوبت وجود دارد که به صورت یک بازه زمانی قابل تنظیم می توان از اطلاعات آن استفاده نمود.

بررسی ورود غیر مجاز به اتاق سرور

توسط این امکان ورود غیر مجاز به اتاق سرور تشخیص داده می شود و پیام خطا در نرم افزار ظاهر گردیده و پیام کوتاه مبنی بر ورود غیر مجاز به داخل اتاق سرور ارسال می گردد.

برخی از مشتریان ما