دموی نرم افزار

نرم افزار تحت وب: با کمک این نرم افزار کاربر می تواند با داشتن دسترسی های لازم، از طریق اینترنت، کنترل و مانیتورینگ دما، رطوبت و خطاهای پیش آمده در اتاق سرور را انجام دهد.

ورود به سامانه